Dzialalnosc gospodarcza na rzecz bylego pracodawcy

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest zarówno w średnich obiektach, kiedy oraz w wielkich budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach produkcyjnych i przemysłowych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o innym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref publicznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest skonstruowane w strukturze modułów i powszechnie wykorzystywane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Oczywisty jest pełnym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i urodę biegnąca razem z jej kierunkiem. Oznaczenia na innych odsłonach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że stronę znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie daje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we jakichkolwiek obiektach użyteczności publicznej, a końcem ich budów jest sprowadzenie wszystkich do pewnego rozwiązania w przypadku ewakuacji. Spośród tegoż czynnika powinny być doskonale znane, więc w oświetleniu ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą dużo światła przy niższym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest lekki pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary oraz wielka sprawność, duża moc także wielka liczbę luminacji.