Kasa fiskalna do zabawy

Na wstęp warto wspomnieć co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki produkowane w sezonie gwarancji i po upływie gwarancji, a jeszcze niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do prace serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

http://xzs.pl/2f5-hallu-motion-10Zobacz naszą stronę www

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a i ulgę w dobrym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W ciągu obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy oraz ich synchronizację z zapisami w pracy serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, zgodność z napisami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w obrębie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i modułu fiskalnego co do zgodzie z materiałami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zastrzeżeniami pisze w książce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być wykonany również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną pracę lub z wszelkiej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kasie fiskalnej, a nie wyrejestrował kasy. 2. W toku przeglądu technicznego określane są przede wszystkim te fakty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów i których nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak więc w ciągu przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które sprawiają na funkcjonowanie kasy, ani i nie sprawdza, lub nowe czynniki wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, jednak będą to funkcje wykonywane poza przeglądem technicznym.