Kasy fiskalne torun

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka innego na język domowy i wyłącznie wybrani z nich wiedzą drugi język na tyle dobrze, żebym móc zabierać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych może się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może zawierać przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero potem wykonuje tłumaczenie mowy na język dostępny dla pozostałych uczestników wydarzenia. Jest ostatnie droga określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla pozostałych tłumaczy artykuł na język czytelny dla innych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają prawa do manewru znanego pod tytułem retour, a zatem tłumaczenia z języka ojczystego na nowy język aktywny. Jeżeli mniej popularnym językiem jako biernym włada tylko pewien albo dwóch tłumaczy, to przekładają oni z omawianego języka na nasz styl aktywny, który jest następnie jako pivot dla pozostałych szkoli z drugich kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy niewielkiej liczbie kombinacji językowych i pozwoli zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest i zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy tłumaczeniu z nowego tłumaczenia i znacząca różnica w sezonie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez odbiorców. Specjaliści z biur tłumaczy w Stolicy zauważają, że widać zatem stanowić wysoce uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś gra bądź pokazuje. Poprzez ostatnie pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w sprawy, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmianie druga połówka publiczności czyni tak to jedyne, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na nasz język.