Pozary i sposoby ich gaszenia

Vivese Senso Duo Shampoo

Pożary, które powstają w oddzielnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę przyjmuje się w wnętrzach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny toż istnieć miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie potrafi istnieć zastosowana, ze względu na jej wyraźnie niski ciężar właściwy, co dokonuje się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej ponadto jest mało skuteczne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których uzyskuje się parę wodną do bezpieczeństwa i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy przyjmuje się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w skutku związku z wodą.

Para wodna że stanowić także stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym niezwykle dobre im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w przestrzeni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w rozmiarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyraźnie dużo skuteczny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która wyrażana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.