Uziemienie zamiast zera

Uziemienie to sama dobra forma ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi ostatnie przewód wznoszący się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią zaś w zysku tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji kierując do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie wiąże się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są nowe sposoby uziemień. Do podstawowych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, proste i ochronne.

W sieci uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i wykonują do przyłączania odgromowych procesów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i ułatwiają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w kierunkach uziemieniowych. Zaciski ze względu na swoją konstrukcję daje się na swobodne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku oraz jego budowa determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być przeprowadzone precyzyjnie i realizować wymagania dla połączenia elektrycznego. W tym obiektu bierze się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych takich połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne winny być instalowane z zachowaniem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede całym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego systemu droga jest wiedza i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości mechanicznej także potrafią ulec uszkodzeniu.