Wybuch reaktora 5 grudnia 2014

Mianem wybuchu charakteryzuje się gwałtowne wydzielenie dużych zawartości energii. Działanie to świadczy ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (najczęściej stanowi obecne zabawom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez względu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie dziedziny są zagrożone wybuchem? Najczęściej należą do nich strefy, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kojarzy się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, trwających w sytuacji gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich występują za duże temperatury. Warto wiedzieć, że w sferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą stworzyć eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone początkiem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak jeszcze pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których wyniki byłyby niewyobrażalne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a także naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

Aby uniknąć wysoce wymienionym szkodom, należy absolutnie nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest ochrona przeciwwybuchowa. W moc krajach zostały zbudowane specjalne ustawy, informacje oraz normy, jakich obowiązkiem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W znaczeniach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który da bezpieczeństwo idących w nich mieszkańcom.